XKoren Electric olarak ışığın yayılmasını ve fark edilmesini sağlayan alçak gerilim şalt ürünlerimizle güçlü oyuncuların yer aldığı elektrik sektöründe, piyasaya yeni bir soluk getirme iddiasıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 

“Parlak bir gelecek için ışığın izinde” sloganıyla çıktığımız kurumsal yolculuğumuzda, yayılmasına katkı yaparak görünür kıldığımız ışıkla parlaklık kadar kalıcılığı da önemsiyoruz. 

Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına sahip alçak gerilim devre kesicileri, otomatik sigortalar, alçak gerilim akım transformatörleri, alçak gerilim kontaktörleri, kaçak akım koruma şalterleri, sigortalı yük ayırıcıları ile NH sigortalar başta olmak üzere çeşitli AG koruma ve ölçü cihazlarından oluşan ürün yelpazemizi, yüzde 100 Türk olan sermaye yapımızla müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Elektrik enerjisini güvenli, verimli, kaliteli ve çevreye dost biçimde iletme ilkesiyle yarattığımız ekonomik değeri tüm paydaşlarımıza yansıtmak, teknoloji konusunda öncüler arasında yer almak için 2006 yılında Güney Kore markası olarak şalt ürünleri piyasasına giriş yaptık. Distribütörlük sistemiyle 16 yıl önce yer almaya başladığımız Türkiye pazarındaki faaliyetlerimiz 2019’da yepyeni bir noktaya evrildi. XKoren Electric olarak şalt ürünleri piyasasındaki yarışımızı artık bağımsız yerli bir şirket kimliğiyle sürdürüyoruz.  

Başta tüm elektrik dağıtım şirketleri olmak üzere, elektrik ve enerji işi yapan herkes; müteaahit ve taahhüt şirketleri; her türlü makine üreticisi işletme; kamu kuruluşları; belediyeler ve bağlı kuruluşları; üniversiteler; beyaz eşya; asansör; iklimlendirme; pano sektörü gibi pek çok alanda faaliyet gösteren her türlü endüstriyel organizasyon hedef kitlemizde yer alıyor. 

Sektörümüzün gerektirdiği altyapıya sahip olmanın güveni ve farkındalığıyla yaptığımız yatırımların hakkını istikrarlı bir şekilde vermeyi sürdürerek, güvenilir, güçlü ve kalıcı bir marka oluşturmaya çalışıyoruz.Bunuyaparken elektrik enerjisini güvenli, verimli, kaliteli ve çevre dostu bir şekilde iletme ilkesiyle yarattığımız ekonomik değeri tüm paydaşlarımızla paylaşma hassasiyetiyle hareket ediyoruz.

Konusunda uzman genç ekibimiz, daha iyi ve daha büyük olmak için cesaretimiz, yeniliklere açık yaklaşımımız, çok büyük çalışma gayretimiz, heyecanımız ve hayallerimiz var. Rakiplerimizden bizi ayrıştıran bu dinamizmle büyüyerek firmamızın ruhunu oluşturmaya çalışıyoruz.

Yaratacağımız istihdam ve katma değerle ülke ekonomisine her geçen gün daha fazla katkı sunarken, dünya devi bir yerli marka olma gayesiyle hareket ediyoruz. Aynı segmentte yer aldığımız rakiplerimizi iyi tanıyoruz. Onlarla aynı standarda ve kaliteye sahip ürünlerimiz, müşteri ilişkilerimiz, pazarlama tekniklerimiz ve işimize ayırdığımız zamanla piyasada fark yaratıyor.

Parlak bir gelecek için ışığın izinde gitmeyi sürdürerek şalt ürünleri piyasasındaönce Türkiye’de lider olmayı ardından dünyanın sayılı markaları arasında yer almayı amaçlıyoruz. “Lider olmayacaksak yola çıkmanın bir anlamı yok” düşüncesiyle faaliyetlerimize yön verirken, hikayemizle ilham olmak, başarabilirim duygusu yaratarak harekete geçirebilmek bizim için çok kıymetli.

Çalışanlarımızdan müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızın sadakatini kazanmayı arzularken, insana değer, kalite, güven, sağlamlık, çeşitlilik, kapsayıcılık, adalet, fırsat eşitliği gibi ilkelere dayalı değer yaratma süreçlerini benimseyip; sürdürülebilirliği, döngüsel ekonomiyi, enerji verimliliğini ve güncel teknolojik gelişmeleri içselleştirmiş yapımızla adımlarımızı asırlık kuruluşlar arasında yer almak için atıyoruz. 

Mevcut ve potansiyel paydaşlarımızın öncelikli tercihi olmayı amaçlıyor, gönüllü marka elçisi ekosistemimizi yaratma farkındalığıyla çalışarak, elektriğin bulunduğu her yerde olan ancak ilk bakışta görünmeyen şalt ürünlerini kurumsal kimliğimizle görünür kılmayı arzu ediyoruz. Kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarımızın XKoren ile çalışmaktan gurur duymasını amaçlıyoruz.

En az rakiplerimizle aynı kalitede ürün sürekliliğini sağlayarak, çok çalışarak, çok satış yaparak, müşterilerimizle bire bir ilgilenerek, markamızın arkasında durarak ve ilkelere dayalı kurumsal hikayemizi yazarak ilk etapta, hem elektrik dağıtım şirketlerinin ana tedarikçisi olmayı hem de Türkiye şalt ürünleri piyasasının liderliğine ulaşmayı hedefliyoruz. 

Sektöre yeni bir soluk getirme iddiamızla ürün ve hizmet kalitemizi tüm paydaşlarımızla buluşturarak ticarete değer katmanın yanı sıra teknoloji konusunda öncüler arasında yer alıp, ürünlerimizi “Made in Türkiye” etiketiyle tüm dünyayla buluşturmayı amaçlıyoruz. Yaratacağımız istihdam ve ekonomik değer ile ülke kalkınmasına daha çok katkıda bulunurken, global bir aktör olarak varlığımızı asırlık kuruluşlar arasında sürdürmek için yol alıyoruz.

Markamızın sadece satın alanlar tarafından değil almayanlar tarafından da, güçlü altyapısıyla; güven veren kurumsal kimliğiyle;  kaliteli ve ulaşılabilir ürünleriyle; müşteri memnuniyetine önem veren yaklaşımıyla; içinde bulunduğu ülkeye ve dünyaya duyarlı duruşuyla bilinmesi için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra rakiplerimizin de markamızla ilgili pozitif bir algıya sahip olması, çalışanlarımızın memnuniyeti, gelecekte bizimle çalışma potansiyeli olanların bizi tanıması, işimizi ciddiyetle ve yüksek kurumsal sorumluluk bilinciyle yaptığımızı bilmeleri önceliklerimiz arasında. 

Üretim ve hizmet süreçlerimizin tüm aşamalarını sürdürülebilirliğe, karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliğine ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan nitelik ve teknolojik gelişmişlikteki kaliteyle donatıyor, tüm paydaşlarımızdan aldığımız destekle hayallerimizi heyecanla gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz.  

Kendimizi emanetçisi olarak kabul ettiğimiz ülke ve dünya mirasını gerçek sahibi olan gelecek nesillere hak ettikleri gibi yaşanılabilir bir şekilde teslim etmek için çevre ve toplum odaklı büyümemizi sürdüreceğiz. İklim ve çevre açısından olumlu gezegen koşullarının yaratılarak devamlılığının sağlanmasına yönelik çözümleri tüm verimlilik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla sunarak, yaşamın sağlıklı akışına katkıda bulunacağız. Sektörümüzü, müşterilerimizi ve rakiplerimizi güven ve kalitenin yanı sıra sürdürülebilirliğe, döngüsel ekonomiye ve enerji verimliliğine dayalı çalışma ilkelerimizle yeniden şekillendireceğiz. Değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızla birlikte doğal kaynaklardan kendisini yenilemesine olanak tanıyan en iyi şekilde yararlanarak, ışığa vereceğimiz sürdürülebilir parlaklıkla gelişmeyi geleceğe taşıyacağız.

Dürüstlük ve güven temelinde şekillenen faaliyetlerimizle hedeflerimizi gerçekleştirirken başta çevre ve toplum olmak üzere tüm paydaşlarımızla uyum içinde hareket etmeyi önemsiyoruz. Bizim için paha biçilmez nitelikte bir kıymet olan çalışanlarımızı sadece faaliyet gösterdikleri alanda değil, toplum ve dünya için de pozitif bir değer ve etki yaratmaları yönünde teşvik ediyoruz. Bunun için kapsayıcılık,  çeşitlilik, fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliği gibi insanın kıymetini ve potansiyelini açığa çıkaran değerlerden taviz vermeden hareket ediyoruz. Buradan beslenen heyecanımızla da yenilikçi ürün ve çözümlerimizi ortaya koyuyoruz. Sadece müşterilerimizle değil, rakiplerimizle de güvene dayalı bir ilişki tesis ederek, ihtiyaçlara hızlı bir şekilde yanıt vermeye adapte oluyoruz.