Parlak bir gelecek için ışığın izinde gitmeyi sürdürerek şalt ürünleri piyasasındaönce Türkiye’de lider olmayı ardından dünyanın sayılı markaları arasında yer almayı amaçlıyoruz. “Lider olmayacaksak yola çıkmanın bir anlamı yok” düşüncesiyle faaliyetlerimize yön verirken, hikayemizle ilham olmak, başarabilirim duygusu yaratarak harekete geçirebilmek bizim için çok kıymetli.

Çalışanlarımızdan müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızın sadakatini kazanmayı arzularken, insana değer, kalite, güven, sağlamlık, çeşitlilik, kapsayıcılık, adalet, fırsat eşitliği gibi ilkelere dayalı değer yaratma süreçlerini benimseyip; sürdürülebilirliği, döngüsel ekonomiyi, enerji verimliliğini ve güncel teknolojik gelişmeleri içselleştirmiş yapımızla adımlarımızı asırlık kuruluşlar arasında yer almak için atıyoruz. 

Mevcut ve potansiyel paydaşlarımızın öncelikli tercihi olmayı amaçlıyor, gönüllü marka elçisi ekosistemimizi yaratma farkındalığıyla çalışarak, elektriğin bulunduğu her yerde olan ancak ilk bakışta görünmeyen şalt ürünlerini kurumsal kimliğimizle görünür kılmayı arzu ediyoruz. Kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarımızın XKoren ile çalışmaktan gurur duymasını amaçlıyoruz.